"tegenstribbelen is zinloos. Loslaten is het devies. overgave is het antwoord, vervoering het resultaat."

- 3oor12 over BMO LIVE -